Chứng nhận Mining City đối tác của Kazakhstan

Điều đáng chú ý là lần đầu tiên trong lĩnh vực Crypto, chính phủ một quốc gia là Kazakhstan đồng ý hợp tác và cấp giấy phép cho một dự án, xác nhận cung cấp 50mw điện và 2 ha đất cho trung tâm đào coin của Minebest (đối tác Mining City trong 5 năm) đồng thời chỉ định Green Data là đơn vị cung cấp điện cho dự án. Đây là quốc gia có giá điện rẻ nhất thế giới(0.03$ – 0.04$) rẻ hơn 3-5 lần so với Việt Nam.

đối tác Kazakhstan của mining city